Simonas Bernotas, translated by Anna Halberstadt and Simonas Bernotas

komunizmas

tavo mergaitė prieš mano mergaitę
lygiosios
tavo krokodilas prieš mano krokodilą
lygiosios
tavo ananasas prieš mano ananasą
lygiosios
tavo kombainas prieš mano kombainą
lygiosios
tavo trūksta teksto dalies prieš mano
trūksta teksto dalies lygiosios
tavo sms žinutė prieš mano sms žinutę
lygiosios
tavo damoklo kardas prieš mano damoklo
kardą lygiosios
tavo starwarsai prieš mano starwarsus
lygiosios
tavo euripidas prieš mano euripidą
lygiosios
tavo minotauras prieš mano minotaurą
lygiosios
tavo prieš mano lygiosios
ir čia vyksta amžinosios lygiosios
tai tas tai anas
rezultatą persveria tai tas tai anas jį
išlygina
nes tavo yra mano ir mano yra tavo
čia niekas
nelaimi niekas nepralaimi mes niekaip
nežinom
kuris yra kieno mes niekaip nežinom
kaip dalintis po lygiai

communism

your girl versus my girl
it’s a draw
your crocodile versus my crocodile
it’s a draw
your pineapple versus my pineapple
it’s a draw
your combine harvester versus my combine harvester
it’s a draw
your missing part of the text versus my the missing part
of the text
it’s draw
your text message versus my text message
it’s a draw
your damocles sword versus my damocles sword
it’s a draw
your star wars versus my star wars
it’s a draw
your euripides versus my euripides
it’s a draw
your minotaur versus my minotaur
it’s a draw
yours versus mine
it’s a draw
one takes the lead another catches up
nobody wins nobody loses
and vice versa
there is no way of knowing which one is whose
we have no way of knowing
how to share equally
 

 

fotopubl simonas bernotas
 
I was born in Kaunas in 1993. Now I live in Vilnius and study Lithuanian philology and the Spanish language at Vilnius University. My poetry has been published in Šiaurės Atėnai, Literatūra ir Menas, Metai, anthologies of Poetry Spring and Slinktys. In 2013 my poem “communism” won 1st place in a comedic contest organised by Druskininkai Poetic Fall.